Gullkronas o Drakens resor år 1922

Förteckning över med m/s Gullkrona gjorda resor sommaren 1922

Kapten W.Holmström

 

hamnen avgång ankomst last övrigt

 

Köpenhamn-Lubeck 21.april 22.april

Lubeck-Kotka 6.maj 11.maj

Kotka-Ryöväliniemi 20.maj 21.maj

Ryöväliniemi-Köpenhamn 20.jun 21.juni

Köpenhamn-Lubeck 5.juli 6.juli

Lubeck-Helsingfors 11.juli 20.juli

Helsingfors-Kotka 22.juli 23.juli

Kotka-Ukkosaari 25.juli 26.juli

Ukkosaari-Ryöväliniem i4.augusti 5.augusti

Ryöväliniemi-Köpenhamn 18.augusti 29.augusti

Köpenhamn-Hudiksvall 15.september 20.september

Hudiksvall-Aarhus 5.oktober 11.oktober

Aarhus-Nyhamn 22.oktober 31.oktober

Nyhamn-Stugsund 11.november 11.november

Stugsund-Vejle 18.november 2.december

Vejle-Mariehamn 15.december 20.december Fartyget upplades för vintern

 

 

 

M/s Drakens resor år 1922

Kapten O.Fagerström, Hitis den 20.dec.1922

 

hamnen avgång ankomst last övrigt

 

Hemort-Kotka 10.maj 12.maj barlast

Kotka-Köpenhamn 3.juni 11.juni trä

Köpenhamn-Lubeck 22.juni 25.juni barlast

Lubeck-Skinnarvik 29.juni 4.juli glassand

Skinnarvik-Räfsö 10.juli 12.juli barlast

Räfsö-Köpenhamn 20.juli 28.juli trä

Köpenhamn-Trångsund 7.augusti 14.augusti barlast

Trångsund-Esbjerg 26.augusti 6.september trä

Esbjerg-Lubeck 15.september 18.september barlast

Lubeck-Yxpila 4.oktober 13.oktober salt

Yxpila-Räfsö 22.oktober 24.oktober barlast

Räfsö-Köpenhamn 2.november 11.november trä

Köpenhamn-Helsingborg 20.november 20.november barlast

Helsingborg-Höganäs 25.november 26.november eldfasta tegel o lera

Höganäs-Helsingfors 29.november 5.december eldfasta tegel o lera

Helsingfors-hemorten 17.december 19.december barlast Fartyget upplades för vintern