1 Vill du bli medlem. Haluatko jäseneksi

Hej, vill du bli medlem?

Byarådets medlemsavgift är 5 € och Båtklubbens 20 €

Betala på konto nr är Kimito Aktia FI27 4055 0012 2227 47

och skicka sedan e-post till esa@kitnet.fi var du berättar medlemmarnas namn födelsetid och telefonnummer