HEM

Vad är KBBR?

Kärrabuktens Byaråd grundades den 27 april 2004.


Föreningen fullföljer sitt syfte genom att föra bybornas talan med myndigheter, agera som påverkare och ge utlåtanden i ärenden som berör bygden.


Vi arrangerar gemensamma aktiviteter, såsom fester, diskussioner, kurser osv, sprider information, samlar kunskap samt samarbetar med andra föreningar på orten.


"Med syfte att bevaka och driva Kärrabuktens ortsbornas gemensamma intressen".