Båtbesiktningar

KBBR

Byarådet i Kärra presenterar.....


KBBR Båtklubbens besiktningar år 2020


Våra besiktningsmän heter Peter af Ursin och Stefan Ahlfors. Båda är skolade av centralförbundet Segling och Båtsport i Finland.

Vi har en besiktningsdag i år, Lördagen den 13 juni och då är Peter på plats mellan

kl 1000 och 1300.


För att underlätta arbetet och spara pengar ber vi att alla som vill ha båten besiktigad anmäler sig till någon av besiktningsmännen i förväg och kommer helst på besiktningsdag till Byarådets brygga i Kärra viken.

Om du har hinder just då, kan besiktning ändå ordnas i mån av möjlighet vid andra tider eller platser också, men detta kan förorsaka extra kostnaden, t.ex. resor.


OBS! Avtala om en skild besiktningstid om du har ”Grundbesiktning” som bör göras var femte år när båten är uppe på land. Om Båtsertifikatets fem besiktningsrader är fulla, måste ny Grundbesiktning utföras.


Du kan beställa besiktningen direkt från:


Peter Tel. 0400-624681 eller E-mail, peter.villaursus@saunalahti.fi

Stefan Tel. 040-8282118 elller E-mail stefan.ahlfors@koti.fimnet.fi


Besiktningen kostar 20 Euro. Denna kostnad gäller på besiktningsdagen och innefattar besiktning, alla behövliga certifikat och den årliga dekalen. Icke medlemmar kostar besiktningen alltid 30 €.


Besiktningsmannen säljer också båtflaggorna enligt önskan. Men kom ihåg att flaggan får endast användas på en besiktigad båt och den säljs bara åt medlemmar.
KBBR special arrangemang för båtbesiktning på grund av COVID-19 Pandemin.

 

Peter kommer att vara i stranden 13.6.2020 kl 10:00-13:00

Peter gör årsbesiktningar även utan videoförbindelse, men då måste båtägaren förbereda båten för besiktning så det går att utföra besiktningen med beaktande av säkerhetsavstånd mellan personerna som är på plats. All utrustning skall vara väl framme. Ha gärna med i båten egen hand-desinfektion och kom inte om du har Corona symptom.

 

Möjligtvis måste grundbesiktningen, eller delar av grundbesiktningen flyttas till hösten eller följande vår när båten är uppe på land.

 


Som bilaga, centralförbundets särskilda direktiv gällande båtbesiktning och COVID-19.KBBR Venekerhon katsastukset vuonna 2020


Katsastusmiehemme ovat nimeltään Peter af Ursin ja Stefan Ahlfors. Molemmat ovat saaneet koulutuksensa keskusjärjestömme Suomen Purjehdus ja Veneilyn järjestämillä kurssilla.

Meillä on 1 katsastuspäivä tänä vuonna, Lauantaina 13 kesäkuuta ja silloin Peter on paikalla kello 1000 ja 1300 välillä.


Kustannusten ja ajan säästämiseksi toivomme että kaikki jotka haluavat katsastuttaa veneensä ilmoittautuvat jollekin katsastusmiehistä etukäteen ja tulevat mieluimmin katsastuspäivänä KBBR kyläyhdistyksen laituriin Kärranlahden pohjukkaan.

Jos et pääse paikalle juuri katsastuspäivinä, sinun tulee sinun sopia aika ja paikka katsastajan kanssa, siitä voi aiheutua lisökustannuksia, kuten esimerkiksi matkakuluja.


Huom! Sovi katsastusajasta erikseen jos sinulla on tänä vuonna ”Peruskatsastus” joka tulisi tehdä joka viides vuosi kun vene on maissa. Jos Venetodistuksen viisi katsastusriviä on täynnä, tulee tehdä uusi Peruskatsastus.


Voit tilata katsastuksen suoraan;


Peter Tel. 0400-624681 eller E-mail, peter.villaursus@saunalahti.fi

Stefan Tel. 040-8282118 elller E-mail stefan.ahlfors@koti.fimnet.fi


Katsastus maksaa 20 Euroa. Hintaan kuuluu katsastus, kaikki tarpeelliset todistukset ja vuotuinen katsastustarra ja tämä hinta on voimassa katsastuspäivänä. ”Ei jäsenille” katsastus maksaa aina 30 €.


Katsastusmieheltä voit myös ostaa veneeseesi veneseuran oman lipun niin halutessasi. Muista kuitenkin että lippuamme saa käyttää ainoastaan katsastetussa veneessä ja niitä myydään vain jäsenille.
KBBR venekatsastusten erityisjärjestelyt COVID-19 Pandemian johdosta.

 

Peter tulee olemaan rannassa 13.6.2020 kl 10:00-13:00

 

Peter tekee vuosikatsastuksia myös ilman video yhteyttä, mutta silloin veneeomistajan tulee valmistella vene niin, että varusteet ovat hyvin esillä ja katsastaja voi suoritta katsastuksen huomioiden turvavälin paikalla olevien henkilöiden välillä. Pidä mielellään veneessä mukana omaa käsi desiä ja älä tule jos sinulla on Korona oireita.

 

Mahdollisesti peruskatsastus, tai osia peruskatsastuksesta täytyy jättää syksyyn, tai seuraavaan kevääseen kun vene on nostettu ylös maihin.

 

Liitteenä, keskusjärjestön erilliset ohjeet COVID-19 panemian johdosta.

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Hyväksy