Båtbesiktningar


KBBR Båtklubbens besiktningar Våra besiktningsmän heter Peter af Ursin och Stefan Ahlfors.

Båda är skolade av centralförbundet Segling och Båtsport i Finland.


För att underlätta arbetet och spara pengar ber vi att alla som vill ha båten besiktigad anmäler sig till någon av besiktningsmännen i förväg och kommer helst på besiktningsdag till Byarådets brygga i Kärra viken.

Om du har hinder just då, kan besiktning ändå ordnas i mån av möjlighet vid andra tider eller platser också, men detta kan förorsaka extra kostnaden, t.ex. resor.


OBS! Avtala om en skild besiktningstid om du har ”grundbesiktning” som bör göras var femte år när båten är uppe på land.

Om Båtsertifikatets fem besiktningsrader är fulla, måste ny grundbesiktning utföras.


Du kan beställa besiktningen direkt från:


Peter

Tel. 0400-624681 /  E-mail, peter.villaursus@saunalahti.fi


ELLER


Stefan Tel. 040-8282118  /  E-mail stefan.ahlfors@koti.fimnet.fi


Besiktningen kostar 20 Euro.

Denna kostnad gäller på besiktningsdagen och innefattar besiktning, alla behövliga certifikat och den årliga dekalen.

Icke medlemmar kostar besiktningen alltid 30 €.


Besiktningsmannen säljer också båtflaggorna enligt önskan.

Kom ihåg att flaggan får endast användas på en besiktigad båt och den säljs bara åt medlemmar.


Peter gör årsbesiktningar även utan videoförbindelse, men då måste båtägaren förbereda båten för besiktning så det går att utföra besiktningen med beaktande av säkerhetsavstånd mellan personerna som är på plats. All utrustning skall vara väl framme. Ha gärna med i båten egen hand-desinfektion och kom inte om du har Corona symptom.

 

Möjligtvis måste grundbesiktningen, eller delar av grundbesiktningen flyttas till hösten eller följande vår när båten är uppe på land.

 


Stefan Ahlfors

Peter af Ursin