Kärra historia
Ca 7000 år f.kr. hade första små holmarna stigit ur havet och efter det  kom de första tillfälliga boplatserna på Sandbrinkarna i Ölmos och Bötesberget i Nordåna.

Öarna är i dag i höjdområden på mer än 40-55 meters höjd över havet, bland annat Nordanå, Storfinnhofva och Ölmos, vilka ligger närmast Kärra.

Snart efter detta kom människor att vistas på dessa områden, första invånare var kringstövande jägare, antagligen först i samband med säljakt och fiskefärder. Antagligen bebodde de inte ännu permanent de nybildade öarna.

Senare då öarna växte sig större blev man fast bosatt. Troligtvis kom några av de första människorna från nuvarande Estland, övrigt vet vi inte mycket om livet på dessa  boplatser.

Sandbrinkarna i Ölmos är nu den yttersta ön i hela skärgården och skall så bli ytterligare tusen år.

Detta blev senare Kärraområdet, en central del av den nuvarande kommun Kimitoön.

Mellersta stenåldern 5000 – 1700   (f.kr.)


Ca. 5000 år före kristus förorsakade landshöjningen att de små öarna blev större.Nu blev dom också bebodda året om.


År 5000-3500 f.kr.  då saltvatten trängde sig i Ancylussjön (Östersjön) försvann många djurarter. Sälstammen jagades till utrotningens gräns. Det hade varit lätt eftersom den här tiden fanns det ingen is och sälarna måsta ha sina ungar på land.  Bara lite folk bodde här nu.


Ca. 3000 år före Kristus kom Dragonberget i Kärra upp från havet.


Bronsåldern 1700 – 500    (f.kr.)


I Söderby har säker funnits bosättning 1380-1120 (f.kr.)


Förromerska järnåldern  500-1   (f.kr.)


Hela Dragsfjärds fölkmängd: år 1749, 729 st;   år 1820, 1274 st;   år 1860, 2057 st.

DAGENS AFFÄRHUS


År 1985 har affären övergått till Keskogruppen.

Nutida köpmän är Ina Eriksson och Bo Lundell

DRAGSFJÄRDS ANDELSHANDEL

Efter tillbyggnaden 1953


Omkring 1920 hade småskolan sin hemvist i huset. 

Vid bryggan fanns två magasinbyggnader, den ena för Fagerlunds och den andra för Andelshandelns varor, som kom med båt från Åbo.

Från 1916 till 1969 hade Dragsfjärds Andelshandel följande chefer: Axel Blomster, Artur Seren, Einar Bergström, Valter Våge, Evert Snellman, Allan Stenvall, Arne Gröning, Walfrid Holmberg, Runar Aaltonen och Tage Sjöholm.DRAGSFJÄRDS ANDELSHANDELS START


År 1916 fick Dragsfjärds Andelshandel sin start i J V Fagerströms hus söder om den nuvarande butiken. I huset hade tidigare funnits butik som upphört. Ungefär samtidigt påbörjades byggandet av ett eget butikshus på den nuvarande butikstomten. Åren 1971 till 1983  innehade Erik Söderholm den s.k. Miniboden i ett hus på gården.