Ångbåtstrafik i Kärra

S/S PARGAS

Redare och agent på 1920-talet var AB John Dahlberg.

Från år 1938 ägdes fartyget av John Pettersson, Emil Roos och Rolf Pettersson.

Befälhavare var W.W. Johansson.

Passagerarfartyget Pargas körde regelbundna turer mellan Kärra i Dragsfjärd och Åbo, vissa dagar till Fröjdböle via Pargas Port och Lillmälö.

Följande bryggor anlöptes; Lill-Heikkilä (x) - Kulho (x) - Kustö - Harjattula - Nederkirjala - Björkudda (x) -  Skråbo - Ljusudda - Hessund - Björkö - Qvidja - Långholmen (x) - Malmen - Sandfall - Tervsund - Mielisholm - Vånå - Attu - Boda (x) - Tolfsnäs - Skinnarvik - Fröjdböle - Norrlångvik - Sunnanå - Söglö - Genböle - Kärra.

Vid båtens ankomst samlades både unga och gamla vid bryggan.

Trafiken pågick från början av 1920-talet till slutet av 1940-talet då fartyget såldes för nedskrotning. 

Fartyget blev emellertid färjan Fix, den första färjan mellan Pargas och Nagu.

Fix blev sedermera sandfartyget Hulda med hemort Nagu, senare Dragsfjärd.


x = på anmodan