ÅRSBERÄTTELSE

ÅRSBERÄTTELSE


ÅRSBERÄTTELSE KBBR 2016


Den 20 april 2016 höll vi årsmötet här i Kärra Café.

Anne Björkdahl blev omvald till styrelsens ordförande för två år och Esa Mäkelä omvaldes för ett år. Till ordinarie styrelsemedlemmar valdes Harry Vainio, Hedda Kainz och Catharina Wikström. Heli Vainio och Jarmo Haritonov valdes till suppleanter.

Protokollet från årsmötet nämner inga namn för protokollgranskare!


Föreningen deltog i kommunens städdag den 3 maj. Kommunen bidrog med 200 € till traktering och soppåsar.

Leena och Heli har skött blommorna vid caféet.


I juni ordnades den traditionella sommarmarknaden med underhållning, lotteri, vackert väder och många besökande.


Midsommarstången skulle flyttas närmare stranden, men stötte på problem vid grävningen. Stången står fortsatt på sin gamla plats.


I december togs en ny tradition i bruk. Redan första advent tändes granen mittemot skolan och  lyktor längs vägen mellan Fagerlunds och skolan. 300 flyers delades ut till hushållen i Kärra. Den 3 december hölls julmarknaden på Ytterkulla skolgård och Café Yttis skötte om serveringen.

Julstämningen var god med snö och kyla.


Båtklubben har besiktat 20 båtar.


Historiegruppen har haft besök av Clara Puranen, Göran Eriksson, Ulrika Wolff-Knuths och Anne Bergström-Stenbäck. Hedda har talat med Torbjörn Kevin som skribent. Han är intresserad, men har flera pågående projekt. I juli besökte arbetsgruppen Rolf Laaksonens arkivstuga och minimuseum. Rolf har bidragit med flera skrifter om Kärra. Arbetsgruppen träffas hos Hedda vid behov.

Hedda har ansökt om fondsbidrag. Konstsamfundet skall sökas på nytt i höst eftersom vi fick avslag förra året. Kulturfonden bidrar med 5000 €.

Hedda samlar fortsatt material, gör intevjuer och renskriver.